เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561


เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนขับขี่อย่างปลอดภัยในช่วงเทศลกาลวันปีใหม่ ประจำปี 2561  โดยเน้นให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ขับขี้กันอย่างระมัดีะวังเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีการใช้รถใช้ถนนอย่างหนาแน่น
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27