เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]8
2 รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]13
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2564 ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) [ 19 ก.ค. 2564 ]20
4 รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 13 ก.ค. 2564 ]11
5 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2564 ไตรมาส ที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) [ 2 ก.ค. 2564 ]17
6 รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 15 มิ.ย. 2564 ]16
7 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]15
8 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]18
9 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]17
10 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 23 เม.ย. 2564 ]12
11 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]16
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2564 ประจำไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) [ 19 เม.ย. 2564 ]18
13 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2564 ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) [ 1 เม.ย. 2564 ]22
14 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]16
15 รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]14
16 รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]17
17 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2564 ประจำไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) [ 12 ม.ค. 2564 ]15
18 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2564 ไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) [ 4 ม.ค. 2564 ]18
19 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]19
20 รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]16
 
หน้า 1|2|3|4|5