เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2567 (เดือนตุลาคม 66 - เดือนมีนาคม 2567) [ 3 เม.ย. 2567 ]9
2 รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของเทศบาลฯที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูลณ วันที่ 31 มีนาคม 67 ในรูปแบบไฟล์ Excel (ITA-O16) [ 3 เม.ย. 2567 ]9
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 65 - มีนาคม 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2566 ]30
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]29
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]29
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]30
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]33
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]29
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]33