เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
กฏหมายระเบียบข้อบังคับ ITA


พระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

พระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ธ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม