เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
มุมบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขับเคลื่อนจริยธรรม เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี 2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]27
2 ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ผู้บริหารสูงสุด) [ 11 ม.ค. 2566 ]21
3 ประกาศ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ผู้บริหารสูงสุด) [ 11 ม.ค. 2566 ]22
4 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 15 ธ.ค. 2565 ]33
5 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 15 ธ.ค. 2565 ]36
6 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 15 ธ.ค. 2565 ]24
7 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี 2566 [ 28 ต.ค. 2565 ]32
8 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผอ.กองคลัง1 [ 8 มิ.ย. 2565 ]113
9 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา [ 8 มิ.ย. 2565 ]112
10 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [ 10 ม.ค. 2565 ]134
11 รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 [ 12 ต.ค. 2564 ]119
12 สรุปบำเหน็จบำนาญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ส.ค. 2564 ]127
13 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 14 มิ.ย. 2564 ]268
14 นโยบายทรัพยากรงานบุคคล ประจำปี 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]116
15 มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน [ 3 พ.ค. 2564 ]127
16 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างรอบการประเมินครั้งที่ 2 ปี 2564 [ 23 มี.ค. 2564 ]130
17 สรุปการดำเนินงานตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปี 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]242
18 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม [ 28 ต.ค. 2563 ]239
19 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]275
20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ปี 2564 [ 25 ก.ย. 2563 ]136
 
หน้า 1|2