เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
มุมบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขับเคลื่อนจริยธรรม เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี 2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]2
2 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 15 ธ.ค. 2565 ]8
3 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 15 ธ.ค. 2565 ]6
4 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 15 ธ.ค. 2565 ]0
5 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี 2566 [ 28 ต.ค. 2565 ]3
6 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผอ.กองคลัง1 [ 8 มิ.ย. 2565 ]92
7 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา [ 8 มิ.ย. 2565 ]90
8 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [ 10 ม.ค. 2565 ]111
9 รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 [ 12 ต.ค. 2564 ]98
10 สรุปบำเหน็จบำนาญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ส.ค. 2564 ]103
11 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 14 มิ.ย. 2564 ]242
12 นโยบายทรัพยากรงานบุคคล ประจำปี 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]91
13 มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน [ 3 พ.ค. 2564 ]104
14 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างรอบการประเมินครั้งที่ 2 ปี 2564 [ 23 มี.ค. 2564 ]102
15 สรุปการดำเนินงานตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปี 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]216
16 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม [ 28 ต.ค. 2563 ]215
17 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]212
18 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ปี 2564 [ 25 ก.ย. 2563 ]105
19 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างรอบการประเมินครั้งที่ 1 ปี 2564 [ 25 ก.ย. 2563 ]102
20 วินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 22 เม.ย. 2563 ]205
 
หน้า 1|2