เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
การขับเคลื่อนจริยธรรม ITA
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รวบรวมกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมด้านจริยธรรมของบุคลากรในสังกัด ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 26 มี.ค. 2567 ]9
2 แนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมข้อควรทำและไม่ควรทำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรมม ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]9
3 การจัดประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ที่มีเนื้อหาสอดแทรกสาระด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรทุกคนได้รับทราบ [ 14 ก.พ. 2566 ]61
4 แนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมข้อควรทำและไม่ควรทำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ธ.ค. 2565 ]47
5 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 22 ธ.ค. 2565 ]50