เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ---คู่มือการขอเลขที่บ้าน [ 1 เม.ย. 2567 ]9
2 คู่มือสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ---คู่มือการแจ้งตาย [ 1 เม.ย. 2567 ]9
3 คู่มือสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ---คู่มือการแจ้งย้ายเข้า [ 1 เม.ย. 2567 ]10
4 คู่มือประชาชน----การแจ้งเกิด [ 15 ต.ค. 2564 ]47
5 การประกาศใช้คู่มือประชาชน [ 15 ต.ค. 2564 ]33
6 คู่มือประชาชน----การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด [ 15 ต.ค. 2564 ]36