เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
งานตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]8
2 ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 22 ก.ย. 2566 ]3
3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2566 [ 22 พ.ย. 2565 ]36
4 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบฯ 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]58
5 การติดตามประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2565 [ 27 ต.ค. 2565 ]7
6 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหน่วยตรวจสอบภายใน [ 21 ก.ย. 2565 ]21
7 ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 14 ก.ย. 2565 ]84
8 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2566 [ 14 ก.ย. 2565 ]68
9 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2565 [ 12 พ.ย. 2564 ]131
10 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบฯ 2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]174
11 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 17 ก.ย. 2564 ]145
12 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565 [ 17 ก.ย. 2564 ]243
13 ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 17 ก.ย. 2564 ]288
14 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 27 พ.ค. 2564 ]119
15 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]260
16 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]243
17 ทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน [ 30 ก.ย. 2563 ]242
18 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง [ 22 เม.ย. 2563 ]248
19 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]253
20 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2562 ]250
 
หน้า 1|2