เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
งานตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 22 พ.ย. 2565 ]10
2 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]22
3 ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 14 ก.ย. 2565 ]43
4 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2566 [ 14 ก.ย. 2565 ]42
5 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 12 พ.ย. 2564 ]109
6 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]147
7 คู่มือและแนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 17 ก.ย. 2564 ]112
8 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565 [ 17 ก.ย. 2564 ]217
9 ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 17 ก.ย. 2564 ]259
10 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 27 พ.ค. 2564 ]102
11 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]233
12 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]216
13 ทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน [ 30 ก.ย. 2563 ]210
14 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง [ 22 เม.ย. 2563 ]222
15 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]225
16 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2562 ]221
17 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน [ 30 ก.ย. 2562 ]256