เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
งานตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 12 พ.ย. 2564 ]41
2 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]41
3 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565 [ 17 ก.ย. 2564 ]150
4 ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 17 ก.ย. 2564 ]149
5 คู่มือและแนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 17 ก.ย. 2564 ]51
6 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 27 พ.ค. 2564 ]39
7 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]166
8 ทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน [ 30 ก.ย. 2563 ]147
9 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]158
10 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง [ 22 เม.ย. 2563 ]156
11 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]159
12 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน [ 30 ก.ย. 2562 ]150
13 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2562 ]152