เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 336 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน [ 3 ก.ย. 2562 ]126
182 ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 26 ส.ค. 2562 ]116
183 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนกรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 5 ส.ค. 2562 ]114
184 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 4 ก.ค. 2562 ]129
185 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒) [ 4 ก.ค. 2562 ]129
186 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนพฤษภาคม เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒) [ 7 มิ.ย. 2562 ]128
187 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ประจำปี ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน [ 16 พ.ค. 2562 ]133
188 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ประจำเดือน เมษายนม 2562) [ 7 พ.ค. 2562 ]118
189 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ปี ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน [ 10 เม.ย. 2562 ]128
190 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือน เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒) [ 5 เม.ย. 2562 ]133
191 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ประจำเดือน มีนาคม 2562) [ 5 เม.ย. 2562 ]136
192 รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]124
193 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. 256๒ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 256๒) [ 4 เม.ย. 2562 ]124
194 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562) ปีงบประมาณ 2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]124
195 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561) [ 21 ก.พ. 2562 ]130
196 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ประจำเดือน มกราคม 2562) ปีงบประมาณ 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]125
197 ขอความร่วมมือบริหารจัดการขยะเปียก (ขยะอินทรีย์) [ 18 ม.ค. 2562 ]123
198 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ปีงบประมาณ 2562 [ 13 ธ.ค. 2561 ]122
199 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 12 ธ.ค. 2561 ]116
200 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นประจำเดือน ตุลาคม 2561 ปีงบประมาณ 2562 [ 12 ธ.ค. 2561 ]124
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17