เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 336 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 7 ธ.ค. 2561 ]126
202 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561) [ 3 ธ.ค. 2561 ]115
203 ประชาสัมพันธ์แผนการป้องกันการทุจริต [ 28 พ.ย. 2561 ]124
204 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 25 พ.ย. 2561 ]126
205 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ประจำเดือน ตุลาคม 2561) [ 6 พ.ย. 2561 ]137
206 รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๑ [ 31 ต.ค. 2561 ]126
207 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทจริต (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปี 2561 [ 26 ต.ค. 2561 ]116
208 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 11 ต.ค. 2561 ]116
209 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 10 ต.ค. 2561 ]130
210 แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑ [ 9 ต.ค. 2561 ]120
211 ระกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ประจำเดือน กันยายน 2561) [ 2 ต.ค. 2561 ]107
212 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเกียบ หมู่ที่ ๑๒ [ 1 ต.ค. 2561 ]114
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเจี๊ยบ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2561 ]113
214 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ประจำเดือน สิงหาคม 2561) [ 4 ก.ย. 2561 ]104
215 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) [ 30 ส.ค. 2561 ]105
216 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย3 หมู่ที่ 10 [ 17 ส.ค. 2561 ]104
217 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกอโจด หมู่ที่ 11 [ 6 ส.ค. 2561 ]109
218 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ประจำเดือน กรกฎาคม 2561) [ 6 ส.ค. 2561 ]110
219 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายคลองชลประทานหลังวัดท่าเยี่ยม หมู่๑ [ 1 ส.ค. 2561 ]112
220 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน [ 4 ก.ค. 2561 ]109
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17