เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 336 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่เดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑ [ 2 พ.ค. 2561 ]107
222 ทศบาลตำบลท่าเยี่ยมลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์ประสานงาน อบจ. อ.โชคชัย เยี่ยมบ้านคุณยายผึ้ง ใจตรง บ้านเลขที่ 365 ม.13 เพื่อของบประมาณสนับสนุนปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้ผู้สูงอายุและนพิการ [ 16 ก.พ. 2561 ]121
223 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง การให้บริการในวันหยุดราชการ [ 15 ม.ค. 2561 ]110
224 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง การให้บริการในวันหยุดราชการ [ 15 ม.ค. 2561 ]107
225 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2560 ประจำปีการศึกษา 2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]111
226 ประกาศแผนพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 16 ต.ค. 2560 ]108
227 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ [ 2 ต.ค. 2560 ]107
228 คู่มือวางแผนความก้าวหน้า [ 2 ต.ค. 2560 ]115
229 ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม [ 2 ต.ค. 2560 ]122
230 นโยบายกำกับดูแล [ 2 ต.ค. 2560 ]111
231 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต [ 2 ต.ค. 2560 ]120
232 แผนการเสริมสร้างวินัย61-63 [ 2 ต.ค. 2560 ]121
233 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล [ 2 ต.ค. 2560 ]118
234 แนวทางปฏิบัติตามแนวทางประมวลจริยธรรม [ 25 ก.ย. 2560 ]157
235 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]114
236 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]119
237 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]126
238 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]115
239 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]121
240 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]117
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17