เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 336 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]129
242 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]118
243 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]126
244 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]125
245 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]124
246 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]124
247 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]126
248 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]127
249 ประชาสัมพันธ์แผนการป้องกันการทุจริต ปี2561-2564 [ 19 มิ.ย. 2560 ]122
250 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี [ 21 มี.ค. 2560 ]125
251 ประกาศแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี [ 21 มี.ค. 2560 ]135
252 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 13 ก.พ. 2560 ]131
253 ประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 13 ก.พ. 2560 ]132
254 การบริการประชาชนในวันหยุดราชการ [ 13 ม.ค. 2560 ]132
255 มอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ [ 10 ม.ค. 2560 ]140
256 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา สำหรับผู้ค้าหรือผู้รับจ้างที่สนใจเสนอราคาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองคลัง งานพัสดุ ในวันและเวลาราชการ [ 27 ธ.ค. 2559 ]121
257 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง ประกวดราคาโดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 4 [ 27 ธ.ค. 2559 ]112
258 แบบแจ้งรายการแสดงการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) [ 15 ธ.ค. 2559 ]119
259 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป 1,000 ถุง [ 13 ธ.ค. 2559 ]114
260 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล [ 4 พ.ย. 2559 ]123
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17