เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 336 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่องกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2558 [ 5 พ.ย. 2557 ]127
282 ประเทศเทศบลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งในเขตเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อันจำเป็นต้องเสียภาษี ประจำปี 2558 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ [ 5 พ.ย. 2557 ]128
283 ประกาศร่าง TOR ก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเยี่ยม [ 24 ต.ค. 2557 ]207
284 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเยี่ยม [ 24 ต.ค. 2557 ]134
285 ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายกลางบ้านเชื่อมคุ้มโนนสะอาดใน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเยี่ยม [ 22 ก.ย. 2557 ]120
286 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างโรงครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 3 ก.ค. 2557 ]142
287 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 3 ก.ค. 2557 ]159
288 กำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2557 [ 11 พ.ย. 2556 ]121
289 ประกาศเรื่องภาษีบำรุงท้องที่ [ 2 ต.ค. 2556 ]132
290 ประชาสัมพันธ์การยื่นภาษี [ 2 ต.ค. 2556 ]134
291 วันที่ ๒-๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมจัดฝึกอบรม อปพร.รุ่นที่ ๒ ณ สนง.เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 19 ก.ค. 2556 ]133
292 เปิดรับสมัคร อปพร.รุ่นที่ 2 [ 12 มิ.ย. 2556 ]140
293 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรี ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน [ 24 ก.พ. 2556 ]134
294 เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน [ 17 ก.พ. 2556 ]145
295 เรื่อง มอบหน้าที่ให้เลขานุการนายกเทศมนตรี ช่วยเหลือ กลั่นกรองงานของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 14 ก.พ. 2556 ]150
296 เรื่อง มอบหน้าที่ให้รองนายกเทศมนตรีช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 14 ก.พ. 2556 ]142
297 ประกาศ การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 14 ก.พ. 2556 ]149
298 ประกาศสอบราคา [ 28 ส.ค. 2555 ]168
299 ประกาศ ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี พ.ศ.2555-2557 [ 15 มิ.ย. 2555 ]134
300 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 15 มิ.ย. 2555 ]137
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17