เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 395 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]184
302 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]189
303 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]228
304 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]186
305 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]188
306 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]190
307 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]191
308 ประชาสัมพันธ์แผนการป้องกันการทุจริต ปี2561-2564 [ 19 มิ.ย. 2560 ]191
309 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี [ 21 มี.ค. 2560 ]182
310 ประกาศแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี [ 21 มี.ค. 2560 ]201
311 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 13 ก.พ. 2560 ]233
312 ประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 13 ก.พ. 2560 ]235
313 การบริการประชาชนในวันหยุดราชการ [ 13 ม.ค. 2560 ]199
314 มอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ [ 10 ม.ค. 2560 ]203
315 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา สำหรับผู้ค้าหรือผู้รับจ้างที่สนใจเสนอราคาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองคลัง งานพัสดุ ในวันและเวลาราชการ [ 27 ธ.ค. 2559 ]224
316 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง ประกวดราคาโดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 4 [ 27 ธ.ค. 2559 ]167
317 แบบแจ้งรายการแสดงการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) [ 15 ธ.ค. 2559 ]183
318 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป 1,000 ถุง [ 13 ธ.ค. 2559 ]220
319 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล [ 4 พ.ย. 2559 ]184
320 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง กำหนดระยะเวลาชำระภาษี ประจำปี 2560 [ 2 พ.ย. 2559 ]171
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20