เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 336 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน [ 14 ก.ย. 2554 ]149
302 เรื่อง การมอบหมายอำนาจให้ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 14 ก.ย. 2554 ]138
303 เรื่อง มอบหน้าที่ให้เลขานุการนายกเทศมนตรี ช่วยเหลือ กลั่นกรองงานของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 14 ก.ย. 2554 ]157
304 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้รองนายกเทศมนตรีช่วยเลือในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 14 ก.ย. 2554 ]139
305 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน [ 14 ก.ย. 2554 ]142
306 เตือนภัยนำท่วม [ 3 ส.ค. 2554 ]251
307 แผนสุขภาพชุมชนตำบลท่าเยี่ยม [ 25 ก.ค. 2554 ]152
308 มอบหน้าที่ให้เลขานุการนายกเทศมนตรี ช่วยเหลือ กลั่นกรองงานของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 21 ก.ค. 2554 ]138
309 มอบหน้าที่ให้เลขานุการนายกเทศมนตรี ช่วยเหลือ กลั่นกรองงานของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 21 ก.ค. 2554 ]152
310 การมอบหมายอำนาจให้ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 21 ก.ค. 2554 ]142
311 มอบหมายหน้าที่ให้รองนายกเทศมนตรีช่วยเลือในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 21 ก.ค. 2554 ]137
312 การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน [ 21 ก.ค. 2554 ]146
313 ชาวตำบลท่าเยี่ยมเตรียมรับมือภัยหนาว [ 11 พ.ย. 2553 ]152
314 การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 19 มิ.ย. 2553 ]141
315 มอบหน้าที่ให้เลขานุการนายกเทศมนตรี ช่วยเหลือ กลั่นกรองงานของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 19 มิ.ย. 2553 ]133
316 มอบหน้าที่ให้รองนายกเทศมนตรีช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 19 มิ.ย. 2553 ]149
317 การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการเพื่อประชาชน [ 19 มิ.ย. 2553 ]147
318 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี [ 17 มิ.ย. 2553 ]128
319 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน [ 17 มิ.ย. 2553 ]141
320 ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี [ 17 มิ.ย. 2553 ]129
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17