เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 336 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบ Traffy Fondue [ 2 มิ.ย. 2565 ]38
22 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ 30 พ.ค. 2565 ]43
23 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จังหวัดนครราขสีมา [ 25 พ.ค. 2565 ]44
24 มาตรการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานในจังหวัดนครราขสีมา [ 25 พ.ค. 2565 ]48
25 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ 20 พ.ค. 2565 ]40
26 ประชาสัมพันธ์เจตจำนงและนโยบายในการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา [ 22 เม.ย. 2565 ]53
27 ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี 2565 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]57
28 ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรม "สุจริต โปร่งใส จังหวัดใสสะอาด ๒๕๖๕" ของจังหวัดนครราชสีมา [ 11 เม.ย. 2565 ]54
29 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนมีนาคม 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]64
30 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น [ 8 เม.ย. 2565 ]63
31 ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคล หน่วยงานและโครงการเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" [ 8 เม.ย. 2565 ]56
32 ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]64
33 ขอความร่วมมือในการรณรงค์ "หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย" #ความดีที่คุณทำได้" [ 22 มี.ค. 2565 ]70
34 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]77
35 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนมกราคม 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]129
36 กรมที่ดินขอให้ปิดประกาศ [ 1 ก.พ. 2565 ]86
37 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]110
38 ประกาศ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 18 ม.ค. 2565 ]100
39 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนธันวาคม 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]122
40 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564) ปีงบประมาณ 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]111
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17