เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 336 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]85
42 รายงานผลการใช้พลังงานของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี 2564 [ 16 ธ.ค. 2564 ]56
43 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]150
44 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]130
45 รายงานผลการดำเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 29 พ.ย. 2564 ]132
46 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่องรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 พ.ย. 2564 ]154
47 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 19 พ.ย. 2564 ]144
48 เรื่อง กำหนดระยะเวลาการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2565 [ 9 พ.ย. 2564 ]128
49 เรื่อง แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 9 พ.ย. 2564 ]130
50 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 พ.ย. 2564 ]149
51 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 2 พ.ย. 2564 ]149
52 รายงานผลการดำเนินการของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]91
53 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) ประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน [ 20 ต.ค. 2564 ]93
54 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนกันยายน 2564 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]161
55 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564) ปีงบประมาณ 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]152
56 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนสิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]160
57 ประกาศการดำเนินการมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 25 ส.ค. 2564 ]72
58 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 25 ส.ค. 2564 ]69
59 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 25 ส.ค. 2564 ]64
60 ประกาศมาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 25 ส.ค. 2564 ]68
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17