เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 429 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ขอเชิญบริจาคโลหิต [ 9 ม.ค. 2566 ]57
62 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้รับแจ้งจากอำเภอโชคชัยว่ากรมการค้าภายในได้รายงานถึงปัญหากลุ่มพ่อค้ารถเร่ตระเวนรับซื้อหมูในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่ามีการโกงตาชั่งส่งผลให้มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก หากพบการกระทำผิดดังกล่าวสามารถแจ้งไ [ 5 ม.ค. 2566 ]33
63 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]29
64 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565) ปีงบประมาณ 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]27
65 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ 7 ธ.ค. 2565 ]39
66 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]42
67 แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 2 ธ.ค. 2565 ]38
68 รายงานผลการดำเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 1 ธ.ค. 2565 ]217
69 รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ทต.ท่าเยี่ยม [ 29 พ.ย. 2565 ]31
70 ขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 25 พ.ย. 2565 ]40
71 รายงานผลการลดใช้พลังงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประมาณปี 2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]46
72 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง การลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการตามกระบวนงานบริการประชาชนของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 18 พ.ย. 2565 ]25
73 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ 10 พ.ย. 2565 ]53
74 การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๓/๒๕๕๗ เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องเล่นเกมที่สามารถใช้หรือนำมาประกอบเพื่อใช้เล่นการพนัน [ 4 พ.ย. 2565 ]46
75 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนตุลาคม 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]51
76 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ [ 3 พ.ย. 2565 ]45
77 การสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]63
78 ประกาศการขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน รายนายวิน เก่งกระโทก [ 12 ต.ค. 2565 ]66
79 ประกาศการขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน รายนายเหมือน มูลกระโทก [ 12 ต.ค. 2565 ]61
80 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ 11 ต.ค. 2565 ]67
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22