เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 336 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 25 ส.ค. 2564 ]81
62 มาตรการป้องกันการให้และรับสินบน [ 25 ส.ค. 2564 ]72
63 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 25 ส.ค. 2564 ]66
64 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 25 ส.ค. 2564 ]71
65 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนกรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]178
66 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 13 ก.ค. 2564 ]166
67 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนมิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]181
68 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) ปีงบประมาณ 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]148
69 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ก.ค. 2564 ]164
70 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2564 ไตรมาส ที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) [ 2 ก.ค. 2564 ]180
71 การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 [ 16 มิ.ย. 2564 ]157
72 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 14 มิ.ย. 2564 ]157
73 กำหนดการออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]180
74 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 - 2565 [ 4 มิ.ย. 2564 ]74
75 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนพฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]152
76 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนเมษายน 2564 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]161
77 กำหนดการออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]149
78 มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน [ 3 พ.ค. 2564 ]132
79 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]149
80 การยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และการจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา [ 26 เม.ย. 2564 ]141
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17