เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 429 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]32
82 รายงานผลการดำเนินการของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 10 ต.ค. 2565 ]56
83 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนกันยายน 2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]67
84 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2565) ปีงบประมาณ 2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]67
85 รายงานผลการดำเนินงานสงเคราะห์งานพัฒนาชุมชน [ 29 ก.ย. 2565 ]7
86 รายงานผลการดำเนินการงานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์และงานพัฒนาชุมชน [ 29 ก.ย. 2565 ]19
87 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ 20 ก.ย. 2565 ]71
88 กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ร่วมกับ ชุมชนบ้านโจด หมู่ที่ 4 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) ได้ดำเนินกิจกรรม "ปลูกต้นไม้ให้โลก " ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดก [ 13 ก.ย. 2565 ]69
89 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนสิงหาคม 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]76
90 ประชาสัมพันธ์แบบบันทึกผลการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา [ 18 ส.ค. 2565 ]87
91 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันตับอักเสบโลก พ.ศ.2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]82
92 ประชาสัมพันธ์โครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย(Training for the trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ “ ประจำปี 2565 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประกันภัย โดยเฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ [ 8 ส.ค. 2565 ]100
93 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคมือเท้าเปื่อย [ 8 ส.ค. 2565 ]80
94 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนกรกฎาคม 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]92
95 ประชาสัมพันธ์การพ่นหมอกควัน โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 19 ก.ค. 2565 ]85
96 ประชาสัมพันธ์ กรมอนามัย เปิดอบรมผู้ประกอบกิจการหรือผู้สัมผัสอาหารออนไลน์ รุ่น 19 ผ่านระบบ MOOC Anamai https://mooc.anamai.moph.go.th ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 1. วันที่ 18 – 22 ก.ค. 2565 เปิดรับลงทะเบียนเข้ารับการอบรมในปฏิทินการอบรมในระบบhttps://foodhandler.an [ 19 ก.ค. 2565 ]85
97 รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร [ 12 ก.ค. 2565 ]96
98 รายชื่อผู้เสียภาษีที่ได้รับคืนเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]102
99 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนมิถุนายน 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]109
100 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 [ 4 ก.ค. 2565 ]107
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22