เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 336 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]119
102 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2564 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) [ 4 ม.ค. 2564 ]119
103 แผนสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]117
104 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) [ 25 ธ.ค. 2563 ]120
105 มาตราการเร่งด่วนป้องกันโควิด-19 [ 23 ธ.ค. 2563 ]119
106 ประกาศการกำหนดอัตราภาษีป้ายสำหรับการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 18 ธ.ค. 2563 ]185
107 รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]122
108 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนพฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ธ.ค. 2563 ]124
109 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]123
110 รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 12 พ.ย. 2563 ]121
111 กำหนดระยะเวลาการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2564 [ 9 พ.ย. 2563 ]112
112 กำหนดระยะเวลาการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2564 [ 9 พ.ย. 2563 ]126
113 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 พ.ย. 2563 ]121
114 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) ประจำปี 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]123
115 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]117
116 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล่ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 22 ต.ค. 2563 ]31
117 รายงานผลการดำเนินโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]124
118 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]125
119 มาตรการประหยัดพลังงาน [ 9 ต.ค. 2563 ]41
120 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการ ณ จุดบริการของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]123
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17