เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 429 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) ปีงบประมาณ 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]106
102 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565) ปีงบประมาณ 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]118
103 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 [ 28 มิ.ย. 2565 ]118
104 ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]123
105 ประกาศการขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน [ 27 มิ.ย. 2565 ]108
106 รับโอนพนักงานเทศบาล [ 21 มิ.ย. 2565 ]132
107 จุดสมัครสอบพนักงานจ้าง วันที่ 15 - 24 มิถุนายน 2565 [ 14 มิ.ย. 2565 ]168
108 ประกาศเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัดนครราชสีมา เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ [ 10 มิ.ย. 2565 ]124
109 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปี 2565 [ 8 มิ.ย. 2565 ]133
110 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]123
111 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบ Traffy Fondue [ 2 มิ.ย. 2565 ]124
112 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ 30 พ.ค. 2565 ]121
113 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จังหวัดนครราขสีมา [ 25 พ.ค. 2565 ]171
114 มาตรการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานในจังหวัดนครราขสีมา [ 25 พ.ค. 2565 ]172
115 การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการจัดการขยะ. และดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย [ 23 พ.ค. 2565 ]8
116 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ 20 พ.ค. 2565 ]113
117 ประชาสัมพันธ์เจตจำนงและนโยบายในการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา [ 22 เม.ย. 2565 ]174
118 ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี 2565 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]138
119 ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 12 เม.ย. 2565 ]25
120 ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรม "สุจริต โปร่งใส จังหวัดใสสะอาด ๒๕๖๕" ของจังหวัดนครราชสีมา [ 11 เม.ย. 2565 ]132
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22