เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 336 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนกันยายน 2563 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]128
122 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]128
123 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนสิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]133
124 ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี่้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]128
125 ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม และการคัดค้านการประเมินภาษีฯ [ 31 ส.ค. 2563 ]129
126 ปิดประกาศจากสำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา [ 28 ส.ค. 2563 ]131
127 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลตาม การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tombon Smart Team) [ 27 ส.ค. 2563 ]129
128 แต่งตั้งพนักงานเทศบาลสามัญเป็นผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 3 ส.ค. 2563 ]109
129 ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ย [ 1 ก.ค. 2563 ]130
130 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ 1 คน 1 ตำบลฯ [ 19 มิ.ย. 2563 ]132
131 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]123
132 ประชาสัมพันธ์โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4 [ 12 มิ.ย. 2563 ]110
133 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายระยะเวลาการยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ [ 12 มิ.ย. 2563 ]119
134 ประชาสัมพันธ์ข่าวจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา [ 8 มิ.ย. 2563 ]128
135 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ประจำปีงบประมาณ 2563) [ 4 มิ.ย. 2563 ]121
136 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการผ่าน ธ.ก.ส. โดยวิธีมอบอำนาจ [ 1 มิ.ย. 2563 ]121
137 ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี่้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]133
138 ประชาสัมพันธ์ข่าวจากแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 [ 26 พ.ค. 2563 ]124
139 ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น "หมอชนะ" เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 [ 26 พ.ค. 2563 ]133
140 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนพฤษภาคม เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 5 พ.ค. 2563 ]132
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17