เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 429 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 เรื่อง กำหนดระยะเวลาการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2565 [ 9 พ.ย. 2564 ]203
142 เรื่อง แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 9 พ.ย. 2564 ]203
143 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 พ.ย. 2564 ]275
144 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 2 พ.ย. 2564 ]295
145 รายงานผลการดำเนินการของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]176
146 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) ประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน [ 20 ต.ค. 2564 ]176
147 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนกันยายน 2564 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]242
148 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564) ปีงบประมาณ 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]238
149 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนสิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]245
150 ประกาศการดำเนินการมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 25 ส.ค. 2564 ]158
151 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 25 ส.ค. 2564 ]144
152 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 25 ส.ค. 2564 ]138
153 ประกาศมาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 25 ส.ค. 2564 ]146
154 ประกาศมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 25 ส.ค. 2564 ]165
155 มาตรการป้องกันการให้และรับสินบน [ 25 ส.ค. 2564 ]161
156 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 25 ส.ค. 2564 ]152
157 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 25 ส.ค. 2564 ]160
158 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนกรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]258
159 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 13 ก.ค. 2564 ]248
160 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ก.ค. 2564 ]251
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22