เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 336 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Dlsease 2019 (COVID-19) ระหว่างเดือนเมษายน 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]135
142 ประชาสัมพันธ์ การงดละหมาดญะมาอะฮ์ การงดละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะฮ์) ที่มัสยิด [ 1 พ.ค. 2563 ]133
143 ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานจัดหางานนครราชสีมา ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]139
144 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(เพิ่มเติม) [ 28 เม.ย. 2563 ]153
145 คำแนะนำการป้อกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 สำหรับสถานประกอบการ สถานที่ทำงาน โดยกรมควบคุมโรค [ 27 เม.ย. 2563 ]139
146 มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม [ 27 เม.ย. 2563 ]86
147 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 24 เม.ย. 2563 ]136
148 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 23 เม.ย. 2563 ]120
149 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2563 ]120
150 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]121
151 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 (ปีงบประมาณ 2663) [ 3 เม.ย. 2563 ]116
152 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2563 ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - พฤษภาคม) [ 1 เม.ย. 2563 ]116
153 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2563 ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) [ 1 เม.ย. 2563 ]119
154 การขยายเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 27 มี.ค. 2563 ]121
155 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (ปีงบประมาณ 2663) [ 17 มี.ค. 2563 ]125
156 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด [ 11 มี.ค. 2563 ]118
157 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(เพิ่มเติม) [ 3 มี.ค. 2563 ]113
158 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 27 ก.พ. 2563 ]196
159 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 (ปีงบประมาณ 2663) [ 5 ก.พ. 2563 ]122
160 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดขยายสระประปา หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ม.ค. 2563 ]126
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17