เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 429 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนมิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]308
162 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) ปีงบประมาณ 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]228
163 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2564 ไตรมาส ที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) [ 2 ก.ค. 2564 ]274
164 การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 [ 16 มิ.ย. 2564 ]241
165 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 14 มิ.ย. 2564 ]289
166 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 - 2565 [ 4 มิ.ย. 2564 ]154
167 กำหนดการออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]290
168 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนพฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]265
169 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนเมษายน 2564 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]248
170 มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน [ 3 พ.ค. 2564 ]217
171 กำหนดการออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]230
172 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]269
173 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564) ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 26 เม.ย. 2564 ]224
174 การยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และการจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา [ 26 เม.ย. 2564 ]230
175 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 23 เม.ย. 2564 ]222
176 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]242
177 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 23 เม.ย. 2564 ]218
178 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) ปีงบประมาณ 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]202
179 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนมีนาคม 2564 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]253
180 กำหนดการออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]241
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22