เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 336 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศราคากลางโครงการขุดขยายสระประปา หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ม.ค. 2563 ]123
162 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ปีงบประมาณ 2663) [ 6 ม.ค. 2563 ]133
163 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]122
164 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน [ 3 ม.ค. 2563 ]115
165 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 4 ธ.ค. 2562 ]117
166 ประกาศแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]107
167 ประกาศการขยายเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]112
168 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 27 พ.ย. 2562 ]110
169 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 11 พ.ย. 2562 ]111
170 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 5 พ.ย. 2562 ]111
171 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) ประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน [ 30 ต.ค. 2562 ]113
172 รายงานผลการดำเนินการของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 30 ต.ค. 2562 ]110
173 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]111
174 ประชาสัมพันธ์เรื่องจัดเก็บรายได้ภาษีประจำปี 2563 [ 17 ต.ค. 2562 ]115
175 เรื่อง กำหนดระยะเวลาชำระภาษี ประจำปี 2563 [ 11 ต.ค. 2562 ]116
176 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 9 ต.ค. 2562 ]123
177 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการ ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]121
178 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562) [ 2 ต.ค. 2562 ]117
179 ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 2 ต.ค. 2562 ]127
180 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนกันยายน 2562 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 2 ต.ค. 2562 ]121
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17