วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะไม่ได้ พื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายรงค์ หมู่ที่ ๘
28  ก.พ. 2566
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองหุบไผ่ ด้านขวา หมู่ที่ ๔
28  ก.พ. 2566
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายกั้นเขต หมู่ที่ ๓ (ช่วงที่ ๒)
28  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน ๒๐ โครงการ
24  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผฉ ๘๕๓๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบ (Excavator) ๙๕-๑๒๘ HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อกระบอกไฟกระพริบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง